V srdci poľnohospodárstvom zaťaženého Žitného ostrova sa na ploche 306 hektárov rozprestiera národná prírodná rezervácia Klátovské rameno. Ide o mimoriadne cenné územie so zachovalými spoločenstvami vodnej vegetácie a komplexami typických lužných lesov, ktorá je domovom vzácnych a druhov rastín a živočíchov. Za národnú prírodnú rezerváciu bola táto oblasť vyhlásená v roku 1993 vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
                                                                                                 
   
Mapa regiónu

   

POZORUHODNOSTI:


■ ■ ■   Vodné dielo Gabcíkovo

Niekoľko kilometrov od Šamorína sa nachádza najväčšie vodné dielo na Slovensku. Stupeň Gabčíkovo zabezpečuje využitie hydroenergetického spádu a zabezpečuje medzinárodnú plavbu prekonaním rozdielu hladín medzi prívodným a odpadovým kanálom plavebnými komorami. V letnej sezóne sa tu organizujú obhliadkové plavby loďou.
Vodná elektráreň pozostáva zo štyroch dvojblokov, v ktorých je inštalovaných 8 hydroagregátov. Plavebné komory umožňujú prekonanie výškového rozdielu hladín medzi prívodným a odpadovým kanálom v rozmedzí 16 - 23,3 metra. Plnenie a prázdnenie plavebných komôr trvá približne 15 minút. Plavba je riadená z veže umiestnenej na strednom pilieri komôr.


■ ■ ■   Žitnoostrovské múzeum Dunajská Stredaa

Žitnoostrovné múzeum vzniklo 1.júla 1964 a sídli v Žltom kaštieli. Nadviazalo na tradície múzea, ktoré v roku 1927 založil v Šamoríne Antal Khin. V múzeu sú stále expozície etnografického a archeologického charakteru. Vedľa kaštieľa bola v roku 1986 otvorená výstavná sieň, kde sa ročne usporiada 5 - 6 umeleckých výstav. Budovu tzv. Žltého kaštieľa dal postaviť v 18.-tom storočí Miklós Kondé, varadínsky biskup.

Stála expozícia dnes pozostáva z 11 tematických celkov. Je tu časť archeologická a paleontologická, historická a národopisná.

Adresa: Múzejná 2, Dunajská Streda, www.zom.sk


■ ■ ■
  Galéria súčasného maďarského umenia v Dunajskej Strede

Galéria súčasného maďarského umenia v Dunajskej Strede predstavuje kolekcie súčasných maďarských umelcov, výber diela umelcov žijúcich v materskej krajine i v rôznych krajinách Európy, ako napríklad v Rakúsku, Chorvátsku, Nemecku, Rumunsku, Slovinsku alebo na Slovensku. Materiál, výber sôch, malieb a grafiky zároveň podáva obraz o širokom spektre súčasných maďarských umelcov.

Materiál, výber sôch, malieb a grafiky zároveň podáva obraz o širokom spektre súčasných maďarských umelcov.


■ ■ ■   Mestský vlastivedný dom Šamorín

Mestský vlastivedný dom v Šamoríne bol založený v roku 1976 z iniciatívy občanov mesta pod vedením Vlastivednej komisie miestnej organizácie CSEMADOK-u. Vystavené exponáty a ďaľšie zbierkové predmety sú zväčša dary. Od roku 1982 je vysunutou expozíciou Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. V prvej miestnosti sa nachádzajú stredoveké listiny týkajúce sa mesta Šamorín.

V osobitnej miestnosti je vystavených niekoľko obrazov akademického maliara Istvána Tallósa Prochászku, rodáka zo Šamorína. Ďaľšiu časť expozície tvoria národopisné exponáty /náradie, nádoby, domáce zariadenia a pod. Najimpozantnejšie je zariadená izba, v ktorej sú rybárske siete a náčinia. V posledných miestnostiach sú vystavené výrobky ľudových umelcov, v samostatnej miestnosti predmety spojené s ryžovaním zlata. V kôlni si návštevníci môžu prezrieť poľnohospodárske náradia a predmety používané v roľníckej domácnosti.

Adresa: Bratislavská 15, 931 01, Šamorín
http://www.zom.sk/sk/index.php?page=11

 
     
 

Copyright (c) Czajlik Ranch, May 2012. All rights reserved. Webdesign: gART