V srdci poľnohospodárstvom zaťaženého Žitného ostrova sa na ploche 306 hektárov rozprestiera národná prírodná rezervácia Klátovské rameno. Ide o mimoriadne cenné územie so zachovalými spoločenstvami vodnej vegetácie a komplexami typických lužných lesov, ktorá je domovom vzácnych a druhov rastín a živočíchov. Za národnú prírodnú rezerváciu bola táto oblasť vyhlásená v roku 1993 vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
                                                                                                
   
Mapa regiónu

   

PLAVBA LOĎOU:

■ ■ ■   Plavba loďou Morava

Kapacita lode je 90 osôb. Občerstvenie pre účastníkov zájazdu je zabezpečované v lodnom bufete. Objednávky reštauračných služieb, podávanie obedov Vám môžeme zabezpečiť firmou p. Csenteovej.

hodinová plavba loďou: okružná plavba pod plavebnými komorami
Trasa: Gabčíkovo-prístav osobnej motorovej lode Morava, kanál pod Vodným dielom, staré koryto Dunaja-prístav.

•  2 hodinová plavba loďou: okružná plavba cez plavebné komory
Trasa: Gabčíkovo-prístav osobnej motorovej lode Morava, plavebná komora Vodného diela, kanál pod Vodným dielom, staré koryto Dunaja, prístav.

•  4 1/2 hodinová plavba loďou: Gabčíkovo-Čuňovo
Gabčíkovo-prístav osobnej motorovej lode Morava, plavebná komora Vodného diela, prístav Čunovo a späť.

•  5 1/2 hodinová plavba loďou: Gabčikovo-Bratislava
Gabčíkovo-prístav osobnej motorovej lode Morava, plavebná komora Vodného diela, prístav Bratislava a späť.

•  Individuálna plavba loďou

Dôležité upozornenie: Vyhliadkové plavby do Bratislavy a Čunova sa uskutočnia pri minimálnom počte 65 osôb. Okružné plavby pod plavebnými komorami a cez plavebné komory sa uskutočnia pri minimálnom počte 39 osôb.

Možnosť výletu loďou sa nachádza 15 km od Czajlik ranch.

Kontakt: tel.: 031 5594507, 5594 619, e-mail: renata.olleova@svp.sk

 

■ ■ ■   Okružné plavby loďou Ondava

Srdečne Vás pozývame na plavbu loďou Ondava, ktorá kotví v Gabčíkove. Ponúkame vám aj naše gastronomické služby či živú hudbu.

Naša loď je vhodná na organizovanie banketov, svadobných hostín, jubilejných osláv a triednych výletov.

Ponúkame dva programy okružnej plavby loďou:

•  1 hodinová plavba pod Vodným dielom Gabčíkovo

•  2 hodinová cez plavebné komory

Okrem toho ponúkame ďalšie 4 plavby loďou na nasledovných úsekoch:

Gabčíkovo-Čuňovo, Gabčíkovo-Čuňovo, Gabčíkovo - Ostrihom alebo Gabčíkovo - Budapešť.

Odchod:
- o 12:00 hod v čase školských prázdnin každý deň
- o 14:00 hod pri min. počte 30 cestujúcich

Info: http://www.plavba.host.sk/

 
     
 

Copyright (c) Czajlik Ranch, May 2012. All rights reserved. Webdesign: gART