V srdci poľnohospodárstvom zaťaženého Žitného ostrova sa na ploche 306 hektárov rozprestiera národná prírodná rezervácia Klátovské rameno. Ide o mimoriadne cenné územie so zachovalými spoločenstvami vodnej vegetácie a komplexami typických lužných lesov, ktorá je domovom vzácnych a druhov rastín a živočíchov. Za národnú prírodnú rezerváciu bola táto oblasť vyhlásená v roku 1993 vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
                                                                                                
   
Mapa regiónu

   

VONKAJŠIA KAPLNKA:

  

Vonkajšia kaplnka slúží na cirkevné obrady, svadby schválené miestnym farským úradom.

 

 

 

 
     
 

Copyright (c) Czajlik Ranch, May 2012 All rights reserved. Webdesign: gART