V srdci poľnohospodárstvom zaťaženého Žitného ostrova sa na ploche 306 hektárov rozprestiera národná prírodná rezervácia Klátovské rameno. Ide o mimoriadne cenné územie so zachovalými spoločenstvami vodnej vegetácie a komplexami typických lužných lesov, ktorá je domovom vzácnych a druhov rastín a živočíchov. Za národnú prírodnú rezerváciu bola táto oblasť vyhlásená v roku 1993 vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
                                                                                                
   
Mapa regiónu

   

JAZDECKÉ LUKOSTRELECTVO:

Tábor jazdeckého lukostrelectva:
Tábor jazdeckej lukostreľby sa medzi mladými teší mimoriadnej obľube. Počas týždňa stráveného na statku sa dostanú obyvatelia tábora do minulosti, okúsia život v komunite v období príchodu Maďarov do vlasti. Naučia sa strieľať z luku, spoznajú fortiele jazdy na koni a hodu kopijou. Môžu si vyskúšať poháňanie kočov, popritom spoznajú krásy okolia, medzi inými aj vodný mlyn nachádzajúci sa na Klátovskom ramene Dunaja.

Výuka jazdectva:
Na výborne pripravených koňoch môžu naplniť svoje predstavy začiatočníci aj pokročilí. Začínajúci jazdci sa učia základom jazdectva za pomoci skúsených učiteľov v kruhovitej ohrade, príp. v jazdiarni. Skúsených jazdcov sprevádzajú na dobrodružných jazdeckých túrach do nepoznaných žitnoostrovských slatín, lesov a polí naši inštruktori.

Jazdeckú lukostreľbu si môžete vyskúšať na mieste vzdialenom len 4 km od Czajlik ranchu.

Kontakt: Bíró Gábor, Veľké Dvorníky, tel.: 0905 700746, www.lovasijasz.sk

 
     
 

Copyright (c) Czajlik Ranch, May 2012. All rights reserved. Webdesign: gART