V srdci poľnohospodárstvom zaťaženého Žitného ostrova sa na ploche 306 hektárov rozprestiera národná prírodná rezervácia Klátovské rameno. Ide o mimoriadne cenné územie so zachovalými spoločenstvami vodnej vegetácie a komplexami typických lužných lesov, ktorá je domovom vzácnych a druhov rastín a živočíchov. Za národnú prírodnú rezerváciu bola táto oblasť vyhlásená v roku 1993 vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
                                                                                                
   
Mapa regiónu

   

CYKLOTURISTIKA:

Spoznávanie krás Klátovského ramena, ktoré bolo v roku 1984 vyhlásené za chránenú prírodnú rezerváciu, je umožnené aj na bicykloch zapožičaných v našej požičovni. Nádherný svet rastlinstva a živočíšstva nášho regiónu môžu návštevníci obdivovať taktiež počas člnkovania.

Dunajská cyklistická cesta

Dunajská cyklistická cesta (nem. Donauradweg) je populárna cyklistická cesta, ktorá na slovenskom úseku začína pri hraničnom prechode Berg a končí sa pri Štúrove. Je dlhá 168 km a vedie pozdĺž dunajskej hrádze. Za bratislavským Prístavným mostom sa rozdeľuje na pravobrežnú a ľavobrežnú vetvu, pričom obe vetvy sa opäť spoja na priehradnej hrádzi Gabčíkovo. Na väčšine trasy má kvalitný asfaltový povrch, takže je vhodná aj pre korčuliarov.

 
     
 

Copyright (c) Czajlik Ranch, May 2012 All rights reserved. Webdesign: gART